Realizované
Január, 2021
Kategória
Web stránky, skladový systém, prepojenie predajní, ekosystém

01. Zadanie projektu - web stránky

Spoločnosť ZAEX s.r.o. – na Slovensku jeden z najväčších dodávateľov a distribútorov kresťansko-katolických kníh, predmetov a tlačovín. Spoločnosť ZAEX s.r.o. nás oslovila, o návrh modernejších web stránok za účelom zrýchlenia a zautomatizovania predaja. Po viacerých sedeniach a konverzáciách sme sa dohodli na forme spolupráce. Projekt na oko jednoduchý, no však v útrobách plne logistické riešenie viacerých problémov. Požiadavky na implementáciu skladových systémov, sledovania produktov, prepracovanej klientskej zóny, live feedov pre iné predajne a e-shopy, prepracovanie tried užívateľov, možností platieb a možností dopravy, automatického fungovania portálu boli pre nás výzvou, ktorá sa neodmieta.

Spoločnosť TRUEStudio s.r.o.

02. Proces vypracovania

Na projekte sa začalo pracovať bez mála v Septembri minulého roka. Časová náročnosť riešení a vypracovania sa odzrkadlila aj na dodávke celého portálu. 5 mesiacov sa vychytávali muchy, zlepšovali riešenia, komunikovalo sa s dodávateľmi a vytvárali sa riešenia na mieru. Web stránky spoločnosti ZAEX s.r.o. sa radia k tým komplikovanejším projektom, ktoré sme v dohľadnej minulosti riešili. Nie až tak po dizajnovej stránke, ani po stránke UX – ale predovšetkým po stránke funkcionality, keďže web stránky musia automaticky komunikovať s množstvom softvérov a spracúvať veľké množstvá dát. Momentálne celý ekosystém funguje ako má, web stránky sú primerane prispôsobené koncovej klientele (predajniam, e-shopom, reholiam a farským úradom). Pri vypracovávaní projektu ZAEX sme nadobudli ďalšie drahocenné skúsenosti s prepojeniami a automatickými funkciami pri skladových systémoch na mieru, custom feedov pre iných používateľov a množstvo iného.

03. Budúcnosť projektu

Tento projekt, web stránky ZAEX sa budú modifikovať a vychytávať ešte veľmi dlho, každým týždňom do webu implementujeme nové a nové funkcionality. Je to jeden z projektov, pri ktorých je každá sekunda dôležitá a preto si vyžaduje aj 24/7 podporu od nás, od našej spoločnosti. Každým dňom sa projekt viac a viac zlepšuje, chyby sa riešia v realtime čase, nie je tu priestor na odstávky webu. Projekt bude určite pre nás žiť ešte veľmi dlho, pretože ako sme písali na začiatku, je to beh na dlhú trať a keď sa všetko vychytá, zase sa pôjde odznovu veci zlepšovať. Spoločnosti ZAEX s.r.o. prajeme veľa spokojných zákazníkov.